is toegevoegd aan uw favorieten.

Over sympodie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Er was van een plexus sacralis geen spoor, evenmin van nervi ischiadici. De beide andere beenzenuwen waren evenwel aanwezig.

De beenige schedel vertoont, voor zoover dit dooi' de huid te voelen is, geen afwijkingen. Het linker wandbeen is over het rechter geschoven. Het achterhoofdsbeen staat onder de beide wandbeenderen.

De wervelzuil en de thorax vertoonen vele afwijkingen. Van de scoliose hebben wij reeds wat gezegd, doch nu kunnen wij aan het geskeletteerde praeparaat duidelijker zien hoe sterk de scoliose in het lendengedeelte is.

De bovenste zes halswervels zijn normaal aanwezig, van den 7 c bestaat van de achterzijde gezien alleen de linker boog en deze is nog vergroeid met den eersten borstwervel.

De horstwervels vertoonen het eigenaardige dat zeer aan < le linkerzijde vrijwel normaal uitzien, maar rechts bij groepjes van twee, eenmaal van drie. zijn samengesmolten.

Met deze vreemde verhouding komt overeen dat links weliswaar 13 ribben aanwezig zi jn, maar dat deze alle normaal ontspringen, terwijl rechts de uiteinden van de ribben ook evenals de wervels zijn samengevloeid en op allerlei grillige wijzen uit elkaar wijken, zoodat we in de voorste axillairlijn 10 ribben kunnen tellen.

Door deze slechte ontwikkeling van ribben en wervels aan de rechterzijde is deze thoraxhelft ook vrij wat minder ruim dan de linker. Van de drie onderste borstwervels ontbreken de rechterhelften der lichamen.