is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'*44. 1872, 26—27 Juni.

Tweede eeuwfeest van de verdediging van Aardenburg.

Vz. Het gekroonde wapen van Aardenburg met twee leeuwen als schildhouders.

Omschrift: TWEEDE EEUWFEEST VAN AARDENBURC'S VERDEDIGING 1672-1872.

Kz. Een rechts staande vrouw, met een muurkroon op het hoofd, leunt met haar rechterhand op een ploeg, geplaatst in een korenveld, en houdt in haar linkerhand een lauwerkrans, voor haar rechts een kamrad, hoorn van overvloed en bijenkorf. In de afsnede een bliksem en daaronder: l wiener

Omschrift: © zij hebben hunne /waarden

geslagen tot spaden en hunne spiesen tot sikkelen

Zilver en brons, 48 m.M., Verz. Teyler.

In 1672 werden de fransche troepen, die tot tweemalen toe Aardenburg stormenderhand trachtten in te nemen, met groot verlies teruggeslagen, waardoor zij genoodzaakt waren, zich uit Staats-Vlaanderen terug te trekken.

''4.». 1872. 7 Juli.

Presentiepenning van de Société Royale de Numismatique de Belgique met borstbeeld van Tii. van Berckel.

Vz. Geheel gelijk aan n°. 189.