is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daarboven, schanskorf rustende op kanon en geweer en sautoir, links schild rustende op strijdbijl en morgenster en sautoir, rechts schild rustende op zwaard en ploertendooder en sautoir ; onder, antieke helm rustende op zwaard en lans en sautoir.

Kz. Opschrift: congrès

HUMANITAIRE PRÉST Baron JOMINI Gal de Voigts. Rhetz. B°n de Leonrod

Bon de welck bon i)e SoDF.N. D' bluntschli. cr* cliotek Bon de schoenfeld. Bun laMBERMONT. Ch. FaIDER. c'l- MoCKEL D« Vf.dee. Ce1- Brun. I)i c de Teti an. M»i- Servert. Ct«r A»*l de la Pezuela BonBai de. Gal Ar.nandeau. Gai. Horsford. C«'- Manos. B«n Blanc. Ctk Lanza De Lansberge. G"- van der Schrieck. M. d'Antas. G*l Palmeirim Gl de Leer. D« Martens. C"- Staafe. C" Hammer Caratheodory. Edem. E. df. Borciigrave BRUXELLES

mdccclxxiv.

binnen een rand gevormd uit vier halve cirkels en vier rechte hoeken, waarbinnen een rand in ogief stijl.

Groot 64 m.M.

Beschreven naar de afbeelding in de Médailles historiqucs <ie la Belgique PI. xxxv no. 41. Zie blz. 75 e. v. Bijdragen 2e druk, n°. 543. v. Lansberge, mr. Johan Willem, destijds gezant te Brussel, 1871 —1875, later gouverneur-generaal van Ned. Oost-Indië 1875— 1881; hij werd geboren 16 Nov. 1830 te Santa Fé di Bogota, waar zijn vader konsul was Van der Schrieck, P. J. G., luit.-eeneraal, geboren te Bergen op Zoom 23 Augustus 1812, overleden te 's-Giavenhage, Maart 1896, was ^eruimen tijd het oudste lid in jaren van de 2 kamer der Staten-Generaal.

340. 1874. 10 Augustus.

Plechtige intocht van H, van Beek, bisschop van Breda, binnen die stad.