is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving der Nederlandsche of op Nederland en Nederlanders betrekking hebbende penningen, geslagen van 1864 tot 31 aug. 1898

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over de geheele breedte tusschen twee dubbele lijnen: CECILIA

Zilver, 15 m.M., met oog- bevestigd aaneen zilveren koningskroon, door welks appel een ring loopt. Verz. Z.

Wordt gedragen aan oranje gewaterd zijden lint. Den 3 September 2877 werd aan de Zangvereniging , Cecilia" te 's-Gravenhatre het predikaat „Koninklijke" verleend, in de eerstvolgende vergadering werd het hiervoorbeschreven draagteeken vastgesteld.

4«I9. 1878. 16 April.

De Koning aan A. Meijer te Oploo, 50 jaar onderwijzer.

Vz. 's Konings rechtsgewend hoofd, daaronder: J. P. M. MENGER F.

Omschrift: willem iii koning — der ned.

g. ii. v. l.

Kz. In een krans van bloemen en bladeren:

aan a. meijer te oploo voor getrouwe en ijverige vervulling der betrekking

van onderwijzer gedurende eene halve eeuw vanwege den koning l6 APRIL

1878.

Zilver met oog en ring, 50 m.M., aan oranje gewaterd lint. Verz. Snoeck.

Bijdragen, 2C druk n°. 550.