is toegevoegd aan uw favorieten.

Indische reisherinneringen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN BOMBAY N/D NW. FRONTIER PROVINCE.

Srinagar verwijderd. ') De weg er heen voert over den Karakorumpas, 18,317 voet hoog, en over den Sujetpas, 18.237 voet hoog. Bergketenen vormen hier de natuurlijke grens tusschen Indië en China, welke grens voorshands niet overal met juistheid is afgebakend.

Terloops zij hier gewezen op de groote beteekenis, welke in meer dan een opzicht aan het uitgebreide Himalayagebied moet worden toegekend. Het Britsch-Indische Rijk

.House boats op de Jhelum.

en de landen, welke onder zijnen invloed staan, kan men gevoegelijk in drie groepen verdeelen : het zuidelijk schiereiland, de vlakte van den Ganges, en de hooge bergstreek welke deze laatste in het Noorden begrenst. Van een volkenkundig, van een geologisch, en van menig ander standpunt bezien, zijn die groepen scherp van elkaar onderscheiden. Wat den Himalaya betreft, deze ontleent zijn gewicht niet slechts aan zijne reusachtige afmetingen,

') Zie Sven Hedin "Adventures in Tibet" Blz. 472.