is toegevoegd aan uw favorieten.

Cursus in de electrotechniek voor de cadetten der artillerie en genie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

0. Veldsterkte of intensiteit.

Wanneer op de eenheid van magnetisme, in een punt aanwezig, de eenheid van kracht aangrijpt, wordt de veldsterkte in dat punt de eenheid genoemd. Is de veldsterkte F C. G. S.-eenheden als op /u

eenli. van magnetisme een kracht van k = cgs s dynes werkt, dan is F— — , dus vinden we als dimensie:

F = c— • g* s~l (9)

10. Pooldiclitheid.

Deze physische grootheid wordt bepaald door de hoeveelheid magnetisme op het eindvlak eeuer magneet en de grootte van dat eind vlak. Zijn op het eindvlak /x eenh. van magnetisme en is het

fJL

oppervlak O eenh. v. oppervlak, dan is de pooldiclitheid o* = De dimensie is dus:

<r = c~ '' g* s~' (10)

11. Intensiteit van magnetisatie.

Deze grootheid is recht-cvenredig met het magnetisch-moment eiyier magneet en omgekeerd evenredig met haar volume. Is de magneet volkomen gemagnetiseerd, dan is deze grootheid gelijk aan de pool-

fjil fjC

dichtheid, want alsdan is ƒ= qï~~q ~ *• dimensie 's dus ook:

I^c-'g's-' (11)

12. Electriciteit.

De eenheid van electriciteit is de hoeveelheid, die op een gelijke hoeveelheid, geplaatst op de eenheid van afstand, een kracht uitoefent gelijk aan de eenheid van kracht. De dimensie is dus:

e = cig's~' (12)

13. Intensiteit.

Als hij Veldsterkte, dus:

F = c~' g'' s-1 (13)

14. Potentiaal.

Deze physische grootheid wordt op verschillende wijze gedefinieerd. Zij is Ij. v. recht-evenredig met het a. v. p. dat een geleider bezit en omgekeerd evenredig met de hoeveelheid electriciteit. Hieruit volgt de dimensie:

V^dg'r' (14)

Deze physische grootheid wordt bepaald door de hoeveelheid magnetisme op het eindvlak eeuer magneet en de grootte van dat eindvlak. Zijn op het eindvlak /u eenh. van magnetisme en is het

fJL

oppervlak O eenh. v. oppervlak, dan is de pooldiclitheid o* = ^ . De dimensie is dus:

ir ss= c~ s~' (10)

11. Intensiteit van magnetisatie.

Deze grootheid is recht-cvenredig met het magnetisch-moment eiyier magneet en omgekeerd evenredig met haar volume. Is de magneet volkomen gemagnetiseerd, dan is deze grootheid gelijk aan de pool-