is toegevoegd aan uw favorieten.

Cursus in de electrotechniek voor de cadetten der artillerie en genie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hieruit volgt:

k = 3±{p"q")

en dus:

K = (P'Y)-

Nu is:

2(p"q") = (ab)

en daar

(ma) — cos <x0 (mb) = — cos ix,

zoo is:

L' l' / \

a = (cos tx0 — cos a,).

Is AD oneindig lang, zoo is:

.. 2 mi h =

r

en dus:

A' _2_i m ;•

Hierdoor is de veldsterkte in de omgeving van den draad berekend. Zij is omgekeerd evenredig met den afstand tot den draad, zooals door Biot en Savart reeds was gevonden.

Gaat door een cirkelvormigen geleider (fig. 2-i) met straal /■ een stroom van i eenheden en is een magneetpool m in de as des cirkels geplaatst, op een afstand « van het middelpunt zoo zal de kracht A die op m aangrijpt gelijk zijn aan Skcos p als /? de in de figuur

in i ds

aangegeven hoek 0 is. In ons geval is k =—— en dus is:

9

l- ml n

h = - cos P 2 ds

en daar

f

cos p = en £ ds = r P

en daar