is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der scheikunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

koolzure z<tuten bijv. NaHCO.; (dubbelkoolzure soda), waardoor knolzure soda, kooldioxyde en water ontstaat:

2 NaHCO. = Na,,CO.. + CO, + H,0.

Ook kan men verdunde zuren op karbonaten doen inwerken:

CaCO, + 2 HC1 = CaCl, + H,0 + CO, ('aCO; + H.,SO, = CaS(), H,.0 + C(>,,.

Het kooldioxyde is een kleurloos gas. niet prikkelenden reuk en zwak zuren smaak; het is niet brandbaar en onderhoudt de verbranding niet; een brandende kaars gaat er in uit. Het lost in water een weinig op. Het is zwaarder dan lucht, zoodat men liet van de eene in de andere Hesch kan óverschenken.

Kooldioxyde kan tot een vloeistof verdicht worden; laat men dit vloeibare in de lucht uitstroomen. dan verdampt een deel en heeft, daarvoor zooveel warmte noodig, dat het overige vast wordt.

Hij oplossing van kooldioxyde in water neemt men aan, dat zich het koolzuur vormt:

CO,, + H,0 = H..CC>: = (H<)),. CO.

Koolzuur is een zwak zuur en kleurt lakmoes zwak rood; wordt daarna de oplossing van koolzuur in water gekookt, dan ontleedt liet en CO, ontwijkt, terwijl 't lakmoes weer blauw wordt.

Koolzuur is altijd te herkennen aan de troebeling, die liet in waterige oplossingen van Ca(OH),, en Ba(OH)., veroorzaakt:

Ca(OH), + CO, = CaCO.. + H.,0 Ba(OH)j + CO, HaCO, + lij). *

Met meer C()_, lost het CaCO. weer op:

CaC()., + H,( > < :0, = Ca(HC(),),,

tot zure koolzure kalk. Wordt deze oplossing verwarmd, dan ontleedt weer het Ca(HCO,)., in CaC(), i H.,0 CO.,.

CO, verbindt zich nog sneller met KOH of NaOH.

2 KOH + CO,, = H„0 + K„CO, (potasch); 2 Na( )H + CO,, = H,,0 +

Na.,CÖ:i (soda).

Oni de samenstelling van het kooldioxyde te bepalen, verbrandt men een vooraf gewogen boeveelheid koolstof in overmaat zuurstof en vangt het gevormde kooldioxyde op in een vooraf gewogen toestelletje gevuld met een oplossing van KOH. Men vindt dan, dat 12 gew.deelen koolstof zich met i52 gew.deelen zuurstof verbinden tot 44 gew.deelen koolstofdioxi de. Daar nu de kleinste hoeveelheid koolstof, in een verbinding voorkomende, 12 gew.deelen bedraagt, moet men 12 als het atoomgewicht beschouwen en als formule van kooldioxyde CO,, aannemen.

Hoewel de koolstof zeer veel affiniteit tot zuurstof heeft, kan het CO., toch tot C gereduceerd worden door er brandend kalium of magnesium in te houden.