is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der scheikunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van de andere zouten, die verkregen worden door de zuren op liet carbonaat te doen inwerken, wordt vooral het strontiumnitraat, Sr(N(in de vuurwerkmakerij gebruikt, omdat de strontium-verbindingen de vlam rood kleuren.

III. Baryuni.

Van dit metaal komt 111 do natuur vooral voor liet sulfaat, BaSO,, swaarspaath genoemd, en ook het carbonaat, BaCO;. witlu riet geheeten. liet metaal wordt op dezelfde wijze bereid als calcium en strontium.

Baryumoxyde, BaO, wordt verkregen door gloeiing van baryumnitraat: Ba(NO:.)., = BaO + 2 NO., — O. Met water geeft hot onder veel warmte-ontwikkeling het hydroxyde: BaO + H.,0 = Ba(OH)r

Dit hydroxyde lost nog beter op in water dan Ca(OH)_, en trekt ook begeerig kooldioxyde uit de lucht aan, zoodat de oplossing van Ba(OH)2 gebruikt wordt om de hoeveelheid C02 in de lucht te bepalen" Bijv.: een flesch mot 10 L. lucht wordt geschud met 20 c.M.3 eener oplossing van Ba(OH)„. Nadat het koolzuur der lucht zich met Ba(OH)., tot onoplosbaar baryumcarbonaat heeft verbonden, worden deze 20 c.M.1 gefiltreerd. 10 c.M. ' van dit filtraat hebben N c.M.3 van 1 normaal salpeterzuur noodig, terwijl 10 c.M.: deioorspronkelijke oplossing van Ba(OH)2 20 c.M.' van 1 'l0 normaal salpeterzuur noodig hadden. Dat is dus op de 10 c.M.'1 lia(OH)., oplossing 12 c.M.1 V40 normaal zuur minder; of op de 20 c.M.'der Ba(OH), oplossing 24 c.M.3 '/4n normaal zuur minder. Deze 2-1 c.M. • i/ 0 normaal zuur zijn dus geleverd door het koolzuur der lucht;

deze bevatte dus 24 X X 22 m.Gr. koolzuur = lil,2 in.Gr.

koolzuur, daar 1 c.M.3 normaal koolzuur-oplossing bevat l/w X V2 Grammolecule koolzuur.

Buryumsuperoxyde, Ba02, ontstaat door baryumoxyde tot 400 te verhitten, waardoor dit zuurstof opneemt. Bij verdere verhitting geeft het ook weer de zuurstof af, zoodat van dit middel gebruik wordt gemaakt om zuurstof uit de lucht af te zonderen. Baryumsuperoxyde geeft met zuren waterstofsuperoxyde.

Baryhi8ulfacit, BaSO,, komt in de natuur voor als zwaarepaath, maar ontstaat ook als wit neerslag, wanneer men zwavelzuur of een oplosbaar sulfaat voegt bij een oplossing van een baryum-zout:

BaCl, + R,SO, = BaSO, + 2 HC1.

Dit neerslag, BaSO,, heet als verfstof permanenhcii. Door gloeiing met kool ontstaat uit baryumsulfaat baryumsulfide:

BaSO, + 2 C = BaS + 2 CO,,.