is toegevoegd aan uw favorieten.

Leerboek der scheikunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(dat dus een zekere hoeveelheid kopersulfaat bevat); ten slotte komt er nog kwik overheen, dat liet gereduceerde zilver opneemt; uit het gevormde amalgama wordt liet kwik door verhitting verdreven.

Zuiver zilver verkrijgt men door zilverchloride met soda te verhitten, of door koperhoudend zilver in salpeterzure zouten om te zetten; deze nitraten in ammonia op te lossen en dan met ammonium sulfiet te verwarmen; daardoor ontstaat een cupro-oxyde, dat liet zilver-oxyde reduceert:

2Cu(>T (NH,)2SO, = Cu.,O + (NH4),SC),; CiU) + AftO = 2 CuO + 2Ag.

Een andere veelgebruikte methode is deze: men verwarmt een oplossing van zilveroxyde, Ag,O, in ammonia met een oplossing van een reduceerende stof zooals druivensuiker. Het zilver zet zich als een fraaien spiegel tegen het glas.

Zilver is een fraai wit, glanzend metaal, dat gemakkelijk in salpeterzuur oplost, liet is een eenwaardig metaal en komt in zijn verbindingen veel overeen met de alkali-metalen.

Zilveroxyde, Ag,0, ontstaat door bij een oplossing van zilvernitraat kalium-hydroxyde te voegen:

2 AgNO, + 2 KOH = Ag,0 + 11,0 + 2 KNO,.

Zilveroxyde lost gemakkelijk op in ammonia.

Zilver nitraat, AgNO,,. wordt verkregen door zilver in salpeterzuur op te lossen. Het lost goed op in water. In de geneeskunde wordt het gebruikt onder den naam van helsehe steen. Komt zilvernitraat in aanraking met organische stoffen, dan ontstaat metallisch zilver in den vorm van een zwarte vlek.

De halogeenzilververbinilingen, AgCl, AgBr, Ag.1, ontstaan door bij een oplossing van zilvernitraat halogeenwaterstof te voegen of een oplosbaar chloride, bromide of jodide. Zij lossen alle drie op in ammonia en natriumthiosulfaat, Na,S,0,.

Zilverchloride is wit en wordt door het licht, onder afscheiding van chloor, zwart gekleurd. Evenzoo gaat het met zilverbromide en jodide. Vandaar dat deze drie verbindingen in de photograpliie gebruikt worden om er de gevoelige plaat mee te bedekken. Op de plaats, waar deze door liet licht getroffen wordt, ontstaat vrij zilver, fijn verdeeld en dus zwart, op de andere plaatsen blijft het halogeenzilver, dat met een oplossing van natriumthiosulfaat wordt opgelost (het fixeeren der beelden), vóór men met de plaat in 't licht mag komen.

Om de hoeveelheid zilver te bepalen, aanwezig in een of ander zilveren voorwerp, wordt dit gewogen en opgelost in salpeterzuur, daarna wordt deze oplossing aangevuld tot een bepaald volume. In een bepaald gedeelte dezer oplossing wordt het zilver gepraecipiteerd door een oplossing van natriumchloride van bepaalde sterkte:

AgNO, + NaCl = AgCl + NaNO,.

Het ophouden van het ontstaan van dit neerslag dient als indicator.