is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bloeymans.

Hieronymus (Jeronimus) Wijnants van Resant

van PAULÜS WlJNANTS en van Husabeth cUYPERs.

Geboren te 's-Hertogenbosch in 1523.'/"3" b,Z' ^ HuwtLden ^ S"Hertogenbosch 5 December 1601. 3)

Cornel.a Bloeymans, dochter van Hendr,k Bloeymans Janszn. en van Cathar,na dr. van IMarten Gerard Ceelensz. s)

Geboren

Overleden na 1«7.i

Hieronvmus Wiinant. „ „ - n . . „

i ^ »an ixcbani t^au-

was schepen van 's-Hertogenbosch 1550 15M 1576, 1577, 1578, 1582, 1590, 1593. ' '

Gezworene en raad aldaar.

Kapitein van het St. Chrlstoffelgilde of de Schutterij van de Kolveniers, reeds sedert 1566,1578,1579

Ud van de iii. Lieve Vrouwe Broederschap aldaar.

De afbeelding van zijn zegel vindt men hipmoocf

Mij komt herhaaldelijk voorin schepenacten van 's-Hertogenbosch, en ,n 1545, 1563, 1564 en 1565 ook nog in schepenacten van Tiel.

*> m«rn StUk Van 23 Juni '567 noemt hij' zkh u jaar oud ) Blijkens een aanteekening, behoorende bij den bundel betref

vanK „T. h™, bemhStCnde °P het Provinciaal Genootschap

') Als N ,S. Hert°f nb°SCh ' hU W6rd dus omstre^ 78 jaaroud ; Als Neelken Jeronimus Winantc i, ;

komt zij in October 1567 nog voor bij den dlop val ee"^ harer dochter Moens geb. W ij n a n t s.

') Uit een „Schepenacte van 's-Hertogenbosch" dd 13 Mm, 1<;« (Reg.no. 198, folio 68), blijkt het volgende. Mr. Henrick Bloev man, zoon van wijlen Henrick Bloeymans Janss licen oaat in de rechten, G e r r i t k e dochter wijlen H e n r i c k B I l et mans Janss voors. en J h e r o n i m u s zoon van wijlen Pal

vij'en ^enHntk' C 0 r " ^ I i a zijn huisvrouw, dochter

HLnrlLk Bloeymans Janss voors., bekennen