is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hiëronymus Wijnants van Resant,

zoon van Paulus Wijnants van Resant en van Barbara Wijtmans. (van blz. 60).

Gedoopt te 's-Hertogenbosch 1^ October 1576 '). Overleden te Tongerloo 9 Februari 1640.

Begraven aldaar 17 April d. a. v. Ondertrouwt te 's-Hertogenbosch 30 April 16063).

I. Josina van Berckel, dochter van Theodorus (Dirk) van Berckel en van

^ , van ockkci

Geboren Overleden

Hiëronymus Wijnants komt voor als doopgetuige op 4 Maart 1607, 15 Jan. 1609 en 23 Juli 1618.

Zijn vrouw komt als doopgetuige voor op 13 Maart 1611 in de St. Catharinakerk als Josintien Hiëronimus Vinants (huisvrouw); terwijl in diezelfde kerk bij den doop van een kind van Theodorus van B e r c k e I op 22 Febr. 1612 doopgetuige is Hiëronymus W ij n a n t s, namens Paulus Wijnants.

Kinderen s):

') Doopboek St. Jan, dl. 1565-1579: „Jeronimus, filius „Paul us Wijnants; testes: Meerten MoensetWijntke „Jans Matheuss huisvr." (dat was dus de grootmoeder van moederszijde).

*) I rouwboek St. Jan, dl. 1606-1614 : „J e r o n i m u s W ij n a n t s „en Josina van B e r c k e I". In margine : getrd. St. Catharina

') Hoogst eigenaardig is het, dat ik in het H e r v. trouwboek van Tiel nog wel, eene ondertrouwacte van 22 October 1636 moest vinden, luidende : „P a u I u s W ij n a n t s, j. g. van 's-Hertogenbosch, sol„daet onder den heer vanLoqueren, en Lijsbeth Joos„t e n, van Boeckholt, wed. van Jan Willem s".

Wij staan hier voor een raadsel. De stand der familie was toen, nóch te I iel nóch te 's-Hertogenbosch zoodanig, dat één harer leden soldaat kon zijn. Behoorde deze Paulus Wijnants uit 's-Hertogenbosch wel tot den Bosschen tak van het geslacht Wijnants van Resant; was hij door verandering van geloof tegelijkertijd zoo achteruitgegaan ? alle vragen die wel nooit beantwoord zullen