is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Matthijs (Mattheus) Wijnants van Resant

zoon van P s Wijnants ^ van d.ens

htgenoote Johanna van Casteren. (van blz. 77).

eboren omstreeks 1626.

Overleden te 's-Hertogenbosch 4 Januari 1670.

Huwt te 's-Hertogenbosch 22 Augustus 1651. ')

Luitgardis van Striin. dorhrpr

Strijp

Geboren

Overleden .,nr. „

u - , , na 1685. *)

Hij was lakenkoopman te 's-Hertogenbosch

noL° Hf»6 , te 's~Hertogenbosch vindt men thans

nog de grafzerk, waaronder een Jan Coebels (f 1558)

dTz, r: f ^°chte, (f 1584) beg,av,V!s! Op

fan Ar hp hugebeiteld het overlijden van Wouter

W. v. R C ° °P Jün' 1669 en dat van M a 11 h ij s

Laatstbedoeld bijschrift, zooals het thans nog te zien .s, luidt: „Hier leet begrave Matheus Wifnants „van Rosan, sterft den 4 Januari 1670". De steen vertoont voorts het huismerkteeken van Jan Goebels een wapen W. v. R. komt er niet op voor '

Zijne handteekening wordt gevonden in de acte van 1659:

r eg StheTve n ^ 's-Hert°genbosch; zie T r o u w-

„1651, Matthijs W ij n a n t s "v a n CR '716: "2 Augustus „gardis v a n S t r ij p, j d * J' en ^ u y t-

S ?heïe?a c"t eTa n" VmT." Uit

waarin zij genoemd word als L u c r e t i a'v "° f*',folio 20>.

Matheus Wijnants v a n R c sandt S 4 r U P. wed.