is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Martinus Wijnaendts,

zoon van Wilhelmus Wuna(e)ndts (van Resant) en van Johanna van Bousel. (van blz. 185).

Geboren te 's-Hertogenbosch 20 April 1721.

Gedoopt te 's-Hertogenbosch 23 April 1721 ') Begraven te Delft 16 April 1803.»)

tembernd1751OUWt ^ 'S"Hertogenbosch en te Br"eda 4 Sep-

tembirT^lT1168 ^ 'S~Hert°genb0Sch 5' 12 " SepHuwt te Breda 21 September 1751. s)

Anna de Bruijn, dochter van Jacob de Bruijn SANDERzn, notaris te Breda, substituut-ontvanger der convooien en licenten aldaar, lid van den Raad der Tienmannen te Breda, en van diens eerste echtgenoote Maria Vertholen. 4)

Gedoopt te Breda 15 November 1729.

de Bruijn

') Doopboek Groote Kerk: „Martinus, zn. van W i ImWijnands en j0hanna van Bouse I."

DplfteRi? tAer-f1oVan be«ravei1 der Oude Kerk te " P.r M a r 11 n u s w e'j " ^ n t s opt Oude Delft • m »82kWgen graff; 4 — «"*. kinS

v3^Ür,r"wb""j» d"r

B.reda if het huwelijk als volgt ingeschreven in het Trouwregister der Groote Kerk aldaar-

„Den 4 September 1751 in pre- I „sentie van de H.H. van Veche- MARTINUS WlJNAENDTS Jm. „I e n en K n o 11 ae rt,ouderlingen. geboren en woonachtig te 's-Bosch „Op attestatie te 's-Bosch. met

„Getrouwd 21 Sept. 1751. ANNA DE BRUIJN Jd.

„Voor de armen 26—5— geboren en woonachtig te Breda

co',bd,eh'rptae„C'"8™'",,eV"'JaC0b »» J-