is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Begraven te Delft 30 Mei 1801. J)

Hare 4 kwartieren waren:

deBruijn

' V e r t h o I e n,

V 3 n M t t- van Schagen.

* 's-Hertogénnbosch JnaCndtS WaS "«"'«W te

Nov'aik75n4 V3n ^ 1"ervor"lde Gemeente aldaar Nov. 1752— Nov. 1754, Nov. 1756-Nov. 1758, Nov. 1761-Nov 1763 Zijne handteekening volgt hier.

tigdeTÏct'tJ'De.ir1'616" 3 'S-Hert°genbosch en ves-

en laatstelijk „*p het'(Tul

Gemeenlandshuis. Denkelijk trokken zij juist naar Delft omda, daar woonde de z„s,e, »,„ A„n', de Bro

P ilo "r,"' " "et Samuel'

U n, notaris te Delft en raad aldaar, terwijl ook hun

daj:Tek„ï:

Hunne 7 kinderen waren:

1. JoHANNA WlJNAENDTS.

edoi.pt te s-Hertogenbosch 11 Augustus 1752 s) Overleden te Delft 31 Januari 1819.

Ongehuwd.

«:T'"D""wij,en wone" ™

2. JaCOB WlJNAENDTS.

Gedoopt te 's-Hertogenbosch 1 September 1754.»)

Delfteg30MeiS180iaA begT/Ven der °"de Kerk te