is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis en genealogie van het geslacht Wijnants-Wijnants van Resant-Wijnaendts

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

E/isabeth zijn huisvrouw, dochter wijlen Herman van Casteren.

19 April 1586. De discrete Herman Jacobss van Casteren en Jenneke dochter Arnt Wouterss, zijne huisvrouw, de laatste krank zijnde, deponeeren olographisch testament.

Daarna op 28 Juni 1588 de man als langstlevende met Jacob Arntss als broeder van voorzegde Jenneke, Geertruijd weduwe Arnt Jacobss, Anneken wed. Clement Adriaenss en Marten Wijnants, als naeste vrinden van testateuren verzoeken opening van het testament.

11 November 1598. Herman van Casteren, zone wijlen Jacobs van Casteren en van Anneken zijn huisvrouw dochter Gijsberts van Broeckhoven, dezelve Anneke laatst weduwe geweest zijnde van Clement Adriaensz, en Marten Wijnantss zone Jeronimus, Wijnants als man van Dingna dochter Jacobs van Casteren en Anneken voorzegd hebben de goederen gedeeld, hun door hunne moeder nagelaten; en zulks volgens een accoord met Gijsbert Eelkens als man van Willempke dochter van voornoemde Anneke bij Clement Adriaensz haar 2en man.

Juni 1612. Voorwaarden waarop de kinderen en erfgenamen van wijlen Jeronimus Wijnands, zone Pauwels Wijnants, in zijn leven raadsheer dezer stad, verwekt bij Cornelia Bloeimans, zijne huisvrouw, verkoopen zullen de landen, tijnzen, renten, enz.

hiervolgende, als :

„de Heuvelkamp onder Empel" enz. enz.

Bijna alles gekocht door Jan Peters Wonders van Rosmalen.

1 April 1623. Extract uit de erfdeeling tusschen Pauwels

') Misschien de vader van Fran^ois Janszn. Wonders die in 1642

Josina Wijnants van Resant huwde.