is toegevoegd aan uw favorieten.

Het uranisch gezin

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

55

Ongeveer op dezelfde wijze ingericht als mijn boven medegedeelde enquête hier te lande, werden door Hirschfeld onder de studenten der Technische Hochschule ») in Charlottenburg en onder de „Eisen-, Metall- und Revolverdreher" gehouden.

B. Studenten der Technische Hochschule in Charlottenburg. Aantal studenten 3000.

Antwoorden kwamen in van 1693 studenten.

Onder dezen waren

1S93 heterosexueel = 94 o/0 26 homosexueel = 1,5 „ ) Q 77 bisexueel =4,5 „ jj '°

C. De enquête onder 5721 ijzer-, metaal- en revolverdraaiers in Berlijn gaf het volgende resultaat:

gezonden kaarten 5721 onbestelbaar terug 1137 dus ontvangen 4594 hiervan antwoordden 1912.

Daarvan waren:

heterosexueel 1802

onduidelijk beantw. 27

1829 = 95.7%

homosexueel 22 = 1.15 OL bisexueel 61 = 3.2 °/o

Wij krijgen dus de volgende gemiddelden:

Hetero- Homo- j Bisexu-

sexueelen. sexueelen. eelen.

Charlottenburgsche Stud.-Enq. . 94,0 °/0 1 5 °/0 4,5 °/0

Amsterdamsche Enquête . . . 94,1 „ 1,9 (J j 3,9

Metaalarbeiders Enquête . . . 95,7 „ 1,1 „ 3,2 „

283,80/n 4,507-'j II)6on

Gemiddelde . . | 94,6 o/Q ! 1,5 °/o 1 3.9 °/o

*) Men zie over het proces en de veroordeeling van Dr. Hirschfeld naar aanleiding van deze enquête: Jhr. Mr. J. A. Schor er, Wetenschap en Rechtspraak. (I hemis 1904) 3)- ^cr Kedactie van Themis voel ik mij gedrongen mijn bewondering voor haar zedelijken en wetenschaplijken moed te betuigen, omdat zij het eerst in ons land gedurfd heeft, een rechtvaardig en eerlijk stuk in haar blad op te nemen.

Dit was reeds geschreven, toen mij bleek, dat de Redactie verklaard had, later, dat bedoeld stuk bij vergissing, als vacantie-blunder geplaatst was. Haar «zedelijke en wetenschaplijke moed'' blijkt dus een vergissing van mij te zijn. Errare humanum est.