is toegevoegd aan uw favorieten.

De mengkrystallen bij natrium-sulfaat, -molybdaat en -wolframaat

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doorsneden biedt zoo weinig regelmatigheid, dat ik dit verschijnsel niet durf opvatten als een nieuwen overgang in het 7- gebied of als een overblijfsel der in de vorige doorsneden gevonden ontmenging. Liever zou ik het verschijnsel dan nog opvatten als vertraagde overblijfsels van den ^overgang, overeenkomstig aan hetgeen over gefractioneerden en met evenwichtsinstelling plaatshebbenden overgang op pag. 05 vv. werd opgemerkt. Optisch was in dit gebied niets bijzonders waar te nemen.

De doorsneden (8M 2W)—S en (9 M 1W)—S.

Bij de tabellen en de figuren VIII en IX plaat I, die de bepalingen in deze doorsnede weergeven, is geen bijzondere toelichting noodig.

Overgang ; x-<yen

b tolling 6 (3-y. Ij y-3.

Begin. Einde. Begin. Einde Begin. Einde. Begin, Einde. Begin. Einde.

S M 2 W | 684 684 645 - 580 | 580 1 455 -

98 (8 M 2 VV) 2 S I 682 682 607 - - - : 233 -

90 10 6(9 6i9 556 550

80 20 ; 675 675 ; 517 514

70 30 673 673 480 476

60 40 1 677 673 1 428 -

50 50 ; 690 674 j 371 -

30 70 'i 759 679 I j ! - - '

20 80 ij 801 686 il j 214 -

S |J 888 |i j ;! 239

•' ' '1 1 II i II II 1

i II

9 M 1 W : 685 685 629 - 579 579 435 -

98 (9 M1W) 2 S ! 684 684 599 - - - 204 -

90 10 s| 681 681 553 | 540

80 20 j' 677 677 513 508 !i

70 30 674 674 475 : 471 jj

60 40 681 674 430 j - j

50 50 695 678 379 -

S i' 888 039

: 1