Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Liefde.

Q mijn zoete liefde, mijn eenig goed en verlangen, hoe is liet toch mogelijk, dat er nog schepselen zijn, die U niet beminnen. Ik bemin U, o God; ik bemin U uit geheel mijn hart, uit geheel mijne ziel, uit al mijne krachten ; ik verheug mij over uwe heerlijkheid en majesteit, en gun TT die zoo zeer, dat ik liever zou vvillen sterven, dan IJ maar een klein gedeelte, een schaduw aan uwe volmaaktheid onttrokken Ie zien. Zoo ik iets had wat IT ontbrak, o hoe gaarne en bereidvaardig zou ik het II geven: maar, Heer, Gij z i j t zei I's de bron van alle goed; en wanneer er buiten II ook maar iets goed was, is of zijn zal, — dan heeft

Sluiten