Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kommen (klapmutsen). Daarboven eene uitspringende lijst (kraak) met blauw porseleinen schotels (kraak-porselein), afgewisseld door dito koppen. Naast de bedsteden is een portaaltje uitgespaard met deuren*) die leiden naar het voorhuis, kelder en zolder. De kelder bevond zich meestal onder de bedsteden.

340. Wand tegenover den ingang: Nis met een uit Holland geïmporteerde eikenhouten keeft met vier deuren (zie no. 847). Daarnaast de muurvaste pronkbedstede waarvan de deuren ieder twee paneelen hebben met de in snijwerk uitgevoerde voorstellingen van Geloof, Hoop, Liefde en Gerechtigheid, een belangrijk staal van Hindelooper meubelkunst uit de 17e eeuw. De beide bedschuttingen hebben onder den architraaf vlakke pilasters met Ionische kapiteeltjes. Naast de pronkbedstede eene schuin geplaatste deur die toegang geeft tot een in de kamer uitgebouwd, van daaruit met een klein venster belicht portaal dat naar buiten leidt. Behalve de tot den zolder oploopende bedschutting en de portaaldeur bestaat deze wand uit Makkumer tegels, hier ter halver hoogte (vroeger ook wel hooger) blauw, boven wit.

841. De vensterwand bestaat hier uit twee ramen, gescheiden door een schouw met rechtopgaande rookleiding. De vensters zijn van boven dubbelboogvormig. Het linksche raam was te Hindeloopen altijd maar een half raam met één boog, omdat er wegens het uitspringende portaal geen ruimte voor een dubbelboograam overbleef. Alleen de eigenlijke schoorsteenmantel is van hout en vertoont een kwispedoor-profiel. Daaronder is in den muur bevestigd eene draaibare ijzeren arm, in een platte ring eindigende (draaitreeft), die langs een stang op en neder geschoven kan worden. Op den ring werden de ketels gezet, boven den vuurpot, die rust op een gebeeldhouwd eiken vuurbankje met uitstaande pooten (17e eeuw). Deze wand, die onder den mantel nisvormig inspringt, is weder geheel met tegels bekleed. Voor de ramen hangen gazen ondergordijntjes.

842. Wand rechts van den ingang. Geheel met Makkumer tegels bekleed : tot halver hoogte blauwe tegels met bijbelsche voorstellingen, daarboven wit. Tegen dezen wand staat volgens

*) De ingang waardoor men thans de kamer binnentreedt is uit nood aangebracht toen door eene verbouwing de portaaldeur niet meer te gebruiken was.

Sluiten