Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Anneke.

En wat houdt het in? Fenna.

Hij schrijft: „bij toeval word ik daar gewaar, Dat Zijn Genade meester Van der Thijnen Van hoogverraad verdacht houdt, 'k Deel 't u meê, Opdat hij op zijn hoede zij en zich intijds Onttrek, aan 't geen hem dreigt. Mijn liefde alleen Tot u, en ook om uwentwil tot hem,

Doet mij deez' ontrouw aan mijn eigen plicht Begaan. Wat gij u voorneemt, doe 't met spoed. 'tWare anders licht te laat. Vaarwel!"

Anneke.

O God!

't Is waarheid dus. Wat overkomt ons nog!

Geen oogenblik vertrouw 'k mij langer hier. Kom, Fenna, help me, maken we ons ter vlucht Gereed! — Kwam Meindert nu maar spoedig thuis. Waar hij toch blijft?

ZEVENDE TOONEEL.

Van der Thijnen. De vorigen. Van der Thijnen.

Ik ben nu overtuigd. Geen keuze rest ons, dan wat Ed'linck zei.

Zijn raad dient opgevolgd. Voordat het avond wordt, Moet Koevorden reeds buiten ons gezicht zijn.

Anneke.

Doch, waar dan heen? Wat is het raadzaamst? Waar Staan wij het minst voor verder onheil bloot?

Sluiten