is toegevoegd aan uw favorieten.

Berichten uit Nederlandsch-Oost-Indië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

blijven kloppen, en waarmede wij met Gods genade niet zullen ophouden te zijn,

Dierbare en onvergetelijke zielen in Christo !

Ij w hartelijk weimeenende Herders i (Was get.) «j- J. Grooff.

Bisschop van Canea i. p. i., Apostolisch Vicaris van Nederlandsch Indië en pastoor te Batavia. In haast. J. van den Brand,

R. K. Pr. en Apost. Zend.

A. Heuvels,

Miss. Apost.

Welk een zielenadel ademt dit schrijven; geen wrok of

afkeer jegens zijn vervolgers, slechts liefde en bezorgheid

voor de verlaten kudde, ter wier redding hij alles, jaÖzelfs zijn leven, veil had!

De Katholieken van Batavia, gedachtig de woorden, kort voor Grooft's heengaan gesproken, onthielden zich van de geestelijke gemeenschap met de gesuspendeerde priesters. Dit moest Cartenstadt op den eersten Zondag, toen hij de vermetelheid had op last van het wereldlijk gezag te Batavia te celebreeren, ondervinden. Vijf of zes volwassenen en twee kinderen bevonden zich in de kerk. Den volenden Zondag was het niet beter, ondanks de pogingen door hem in het werk gesteld om de menschen te dwingen zijne heiligschennende verrichtingen bij te wonen. De kosteres, Mevrouw Nicolaas, na alles in gereedheid gebracht te hebben, wat voor de godsdienstoefening noodig was, verliet de kerk, omdat zij geen gemeenschap met de heiligschennende daad van Cartenstadt wilde hebben. Deze, hierover verbolgen, klaagde haar en haar schoonzoon', den

koster Hansen, bij de Regeering aan, waarop zij werden ontslagen.

Ten einde meer menschen in de kerk te krijgen, werden later de militairen gedwongen den dienst bij te wonen.