is toegevoegd aan uw favorieten.

Het nieuwe leven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

denis, en hoewel de meeste Engelschen waren, toeli waren ook Duitscliland, Frankrijk en Zwitserland er in niet onaanmerkelijk getal vertegenwoordigd. Tien dagen duurden de bijeenkomsten, die eene steeds toenemende opmerkzaamheid trokken, zoodat de Engelsche dagbladen er zelfs uitgebreide verslagen van hebben geleverd. Bidstonden, bijeenkomsten tot bespreking van bepaalde onderwerpen, meer vrije algemeene verzamelingen, predikantenvereenigingen en bijeenkomsten tot Bijbelverklaring en bespreking wisselden bij de noodige gelegenheid voor uitspanning en rust elkander al'. Op de keerzijde van de onder de aanwezigen uitgedeelde orde van den dag stond liet volgende te lezen:

//Wij zijn als Christenen bijeengekomen 0111 ons geloof in Gods beloften te sterken, om onszelven meer volkomen aan den Heer en zijnen dienst te geven, en zoo meer waarlijk duur het smaken van den vrede van Christus h in de ruste in te gaan." Wij verzoeken daarom allen , die niet ons mede zijn opgekomen om de volgende punten te willen ter harte nemen:

I. Komt met een geest, die gewillig is om heiligende indrukken te ontvangen. Buigt uw gansche innerlijk wezen voor de onderrichtingen des Heiligen Geestes. God spreekt met ons door zijn Woord, weest al zoo bereid om alle eigen meeuing, die met Gods Woord strijdt, te laten varen.

II. Laat met uw gansche hart af van alles wat gij , doordien het scheiding maakte tusschen u en God, als zonde hebt leeren kennen, als ook van alles, waarvan gij niet zeker zijl, dal bet uil bet geloof is.

2*