Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

men in het leger geen ontevredenheid heeft gekweekt met den bestaanden toestand: als het devies van den opstand: „de macht aan het volk, de grond aan de boeren" niet de groote meerderheid voor zich gewonnen heeft; als de voorhoede van de arbeidersklasse niet wordt gesteund door de massa's; als de economische toestand van het land nog hoop geeft, dat de crisis zou kunnen worden overwonnen door gewone middelen." ')

3. De graad van ontevredenheid der massa's tegen de bestaande orde is des te groot er naarmate:

a. de politieke en economische toestand van het land moeilijker is.

b. de ontbinding van het gouvernement en van de leidende geesten verder gevorderd is.

c. het gouvernement minder goed op de hoogte is met de methodes, de oogmerken en de actie der revolutionnairen.

d. de revolutionnaire propaganda meer voortgang gemaakt heeft (gebruik reeds bij den eersten stoot van de half-revolutionnaire leuzen, vervolgens de revolutionnaire en eindelijk van de beslist revolutionnaire).

e. de organisatie van de anti-revolutionnaire verdediging zwakker is.

Deze factoren, in actie gezet door de groep, die de revolutie organiseert, maken mogelijk het ontstaan van „den revolutionnairen toestand, waarop de pogingen van de comm. actie en propaganda juist gericht zijn. Hierbij valt op te merken, dat de overweldiging van de macht door de communisten niet heeft plaats gehad onmiddellijk na den val der monarchie, maar na een tijdsverloop dat de gematigde en voortschrijdende revolutie op anarchie begint uit te loopen en getoond heeft niet in staat te zijn de politieke en economische moeilijkheden te overwinnen; op 't oogenblik dus dat de wilde en primitieve instincten der massa's bedwongen

*) De zaak der gewapende revoluties is door Lenin in tal van werken behandeld.

Sluiten