Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deze leer is toegedaan en die in zijn land, hetzij in Europa of in Amerika de sociale revolutie graag zou zien uitbreken ten bate van de dictatuur van het proletariaat, zal niet graag spreken van hetgeen in Rusland een schaduw werpt op deze schilderij, omdat hij overtuigd is, dat de fout niet zit in 't regime, maar in het menschen-materiaal, wat me in menig opzicht juist toeschijnt. Daar moet men ook zoeken de reden van de pijnlijke en tegelijk tragische situatie, waarin zich het Russische gouvernement bevond, toen het 't socialisme wilde opdringen aan 160 miljoen onbeschaafde menschen in het zesde deel van den aardbol."

De „filosofische eieren."

„Juist had ik gelegenheid om met de Engelschen de moeder-school en de kleeder inrichting van de fabrieken „De roode held" te bezoeken. Kleine, goed onderhouden huisjes staan in een rij twee of driehonderd meter van de fabriek. Twee jonge meisjes van Intourist en 'n buitengewoon goed gekleede jongeman dienen ons als gids door de gebouwen. Zoowel de kleeding als de Amerikaansche bril van den jongen man, die bovendien vloeiend Engelsch spreekt, boezemden den toeristen vertrouwen in en stemden hen gunstig. Het deed mij denken aan die Afrikaansche jagers, die zich vermommen als 'n struisvogel en zoo het gevogelte verschalken. Daaraan heb ik het te danken, dat ik getuige ben geweest van een op zichzelf weinig beteekenend feit, maar dat toch een sprekend bewijs levert van de lichtgeloovigheid der vreemdelingen, die geheel en al aan hun gidsen overgeleverd zijn.

In een groote, lichte zaal was de tafel reeds gereed voor het diner. Onze jonge man hield juist een rede over de doelmatige voeding der kinderen. Hij verzekerde, dat er over 't algemeen geen moeilijkheden voorkwamen bij de voedselvoorziening. In de inrichting, die aan de fabriek verbonden was, werd aan ieder van hen uitgereikt twee honderd gram boter per week en twee eieren per dag. Doch, is het

Sluiten