is toegevoegd aan uw favorieten.

De neutrale lagere school en de Bijbelkennis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gen, die uw innerlijke onrust uit eigen kracht niet vinden kan en de verbinding over de kloof, die uw hoogmoedig verstand verbrak, zal ik herstellen. Gij kunt weder Gods wil doen, waartoe gij u zelf onmachtig hebt gemaakt door de rede te aanbidden en uw intuïtie lam te leggen.

Is dit theologie? Ik denk dat ik slechts gesproken heb over psychische realiteiten, die binnen het bereik van ieders innerlijke waarneming zouden liggen, indien niet zo velen ziende blind waren. Maar zo min ik begrijpen kan, dat een vrijdenker de scheur niet ziet, die ook door zijn eigen bewustzijn loopt, zo min begrijp ik, dat sociale mensen niet de onmisbaarheid voelen van een God-mens, die boven het leven uitrijst, waaraan wij allen deel moeten hebben, om onszelf en ons allen niet te duperen door onze natuurlijke beperktheid, onze eenzijdigheid, onze onwil en tuchteloosheid, onze zelfzucht. Als wij voor dezen God-mens niet in eerbied buigen, waar blijven we dan in 's hemelsnaam? Wat indien we niet bereid zouden zijn ons streven voor en door Hem te laten heiligen en rechtvaardigen?

Ik mag het misschien zo zeggen: indien de Christus niet reeds voor millioenen hoogste realiteit ware, dan zou een „vrijdenker" moeten komen, om Hem als fictie uit te vinden. Maar hij zou die fictie met suggestieve middelen leven