Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAAT XIV.

Ken man die een kar duwt, resp. naar zich toe trekt, pl. 7 a en b.

VAN TERZIJDE GEZIEN. VAN ACHTEREN GEZIEN.

door J door

Antwoord. i Antwoord.

M. Vr. M. Vr.

1. +') 10 8 1+ - -

le vraag, wat stelt Vr. 2. fouten:

, a. een man die op een brug

dat voor? klimt . 1 -

a. -f- 4 3 b. een man die hout draagt — 1

b. een kar (wagen) .53 c- een mal} c|ie °P

steunt (ziet den bak van

c. een mensen ... 1 <]en wagen aan voor een

d. een auto of een boogzaag) 1 —

spoor (wijst op het een man die met de

armen op de tatel steunt

w ' ..... 1 (wijst de wielen aan voor

e. een ijzeren wiel .1 — de pooten, en den bak

, voor het tafelblad) . . 1 —

'2e vraag: wat meer? e een man 2m 5 yr

(6 m. 5 vr.) wat doet hij ?

a i i i I. hij staat voor een

draagstoel .... — 1

3e vraag: wat is dat? II. hij klimt ... — 1

(de man; '3 in. 1 vr.) • IIL hiJ houdt zi.in ha»"

, , , den op zij en houdt

a. een man (de koet- | een s£k Jhout yagt j _

sier 3 1 IV. hij houdt zijn han-

. , . , .. | den op zij en houdt

4e vraag: wat doet die , Lets vast . . . . 1 -

man? (5 m. 4 vr.) j V. hij staat met de ar-

a. 4- 5 4 men °P zij • • • • — 1

VI. Ik weet het niet . — 2

n tti i. • j i f- een desapoort (zie staat

2. bouten: zie onder 1. yjj 3 1

g. een kippenhok ... — 1

h. een schut 1 —

3. Weet geen antwoord te 3. Weet geen antwoord te

geven — j 2 geven 1 2

Totaal 10 I 10 Totaal 10 I 10

') Als -|- werd hier gerekend eon antwoord in den geest van het opschrift. Hun, die na de 2e vraag nog niet uit zich zelf het figuurtje van den man hadden genoemd, wees ik vervolgens dit aan met de vraag: wat is dat? En nadat op die manier allen de beide hoofddetails hadden herkend, volgde ten slotte de 4e vraag.

Sluiten