is toegevoegd aan uw favorieten.

Bijdragen tot de geneeskundige topographie en statistiek van Gouda

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en Stads-kas ten offer te brengen, of den smokkelaar te verrijken, terwijl de rijke in de fijnste wijnen en met de uitgezochtste spijzen kan brassen, en daarbij slechts door geringe accijnsen en belasting, in vergelijking met de waarde van het gebruikte, getroffen wordt. Zóó wordt het goede, door de Voorzienigheid aan den mensch geschonken, door den eenen mensch aan den anderen bedorven. Christendom, zedeleer, beschaving en verlichting, zullen satyren op het menschdom zijn!

Het bedrag van de hoeveelheid aardappelen, berekend naar aanleiding van de pacht op de aardappelen, en de verdiensten van den pachter, overeenkomende met andere ingewonnene berigten, mag het verbruik gerekend worden op 4 mud voor éenen persoon in het jaar, wegende 252 Ned. ponden, zijnde 5 Ned. ponden in deweek of 7 ons daags, afval 2 ons, blijft 5 ons (*).

Groenten. Salade, gele wortelen, knollen, de onderscheidene koolsoorten, erwten, boonen, kroten, uijen en vruchten, zijn hier in overvloed verkrijgbaar , voor matige prijzen. Insgelijks de minder algemeen in gebruik zijnde groenten en fijne vruchten, echter in prijzen te hoog, om als volksvoedsels of verkwikkingen in aanmerking te kunnen komen. Ook van de eerstgenoemde groenten kan de wezentlijk arme spaarzaam en zelden gebruik maken.

( ) De pacht der aardappelen is 5J cents de mudde, 1000 mudden ƒ 55. - 60000 mudden ƒ3300. Pacht f 2675. Verdiensten van den pachter/625 j de mudde weegt 63 Ned. ponden, 6000 mudden wegen 1780000 Ned. ponden.