is toegevoegd aan uw favorieten.

Afstammings- en mutatie-leer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-OEN"

den geestesstrijd Hen

TENSCHAP

o van:

Dr. A. W. BRONSVELD; x. P. G. BUEKERS; Prof. -> Prof. Dr. P. D. CHANTEPIE -kof. Dr. S. CRAMER; Prof. Dr. J. M. FRANKEL; Dr. A. H. DE j. HERDERSCHEE; Prof. Dr. A. G. vV. MALLINCKRODT; Dr. C. J. NIEMEYER; x. OORT; R. J. W. RUDOLPH; Dr. A. J. C. NIJDERS; Prof. Dr. J. J. p. VALETON Jr.j Prof.Dr. H. VISSCHER; Prof. Dr. HUGO DE VRIES- P B WESTERDIJK e. a.

PROSPECTUS.

Aangemoedigd door de belangstelling, die onze uitgave ,,Pro en Contra betreffende vraagstukken van Algemeen Belang reeds terstond bij de verschijning der eerste nummers mocht ondervinden, hebben wij het plan )gevat, om, naast deze bestaande „Pro en Contra"-uitgave, andere reeks kleine, op zich zelf staande geschriften ht te doen zien, waarin op beknopte, populaire, doch * wijzc wordt gehandeld over alle die vraagstukken, er onmiddellijk verband houden met de diepste behoeften des menschen, die vraagstukken dus, 'lke wij, in den strijd om een wereld- en levensvenal tot klaarheid moeten trachten te geraken, zen wij ons niet, dat het dikwijls noodig zal •"aagpunten op 't gebied van godsdienst en n te zien, die, uit gehechtheid aanbe-<elg op pag. j van den omslag).