is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven en de werken van Michiel de Swaen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ja beenderen en margh te malen onder een, —

't Wyl elk verschrikt staet, comt de Maget aengetreen,

Met suyver melk en bloet, geverft op haere wangen,

Als een verheugde bruyt die naer seer groot verlangen

In d'armen vliegen gaet van haeren bruydegom.

Den ciecelyken glans der reyne Maegdeblom,

Verheldert door de vlam der goddelyke Minnen,

Bedwingt als met gewelt d'aenschouwers hert en sinnen

Tot liefde, tot eerbiet en mededogentheyt.

De beulen niettemin, vol gal en nydigheyt,

Slaen hant aen Cataryn : haer onbesmette boesem,

Voor 't geyl gesicht ontbloot, crygt door schaemt een bloesem

Waervoor de middagson met wolken sigh bedekt.

In dese Naeklheyt wort haer lichaem uytgerekt

Met d'handen over 't hooft en tegen een gebonden

Om door 't gewapent wiel geheel te syn verslonden.

Dan keert sy onberoert haer vroyelyk gelaet

Ten hemel, twyl met traen elk syne wangen baedt,

En yselt, hoorende de stale vylen draeyen

Waermee de beulen doen de radders omme swaeyen.

(4« bedrijf, 5« tooneel.)

LIJFWACHT TOT MAXIMIJN :

... Nauw was sy op het wiel geknelt met stale boeyen,

Recht over omgecromt, of uwe dienaers spoeyen

Met vylen, dommecracht en hanlspeek, omt gebot

Der Rechters te voldoen : wanneer op eenen bot

De son verduystert, door een swerf van swerte woleken

Gedreven tegen een, gelyk ontroerde koleken.

De vlam van 't blixemvier verbluft een yders hert,

De felle donder splyt den hemel; gbeel de mept

En haven wort ontschudt; 't plaveytsel schuert wyd open

Rontom het vinnigh tuygh, wiens Radders gaen aen 't loopen

En onder een gestut in menigh duysent stuk

Uytspringen, wyt en syds. Dat schrickig ongeluk

Verblindt op eenen stont al d'ommestaende benden.

Men siet er hoofdeloos het droevigh leven enden :

Dien wort de sehenokel, die de hant van 't lyf gerukt.

Hier spatten bloet en breyn uyt 't beckeneel gedrukt;

Daer gaept een open strot; hier storten d'ingewanden

Den buyk uyt ever d'aerd; daer siet men pees en banden