is toegevoegd aan uw favorieten.

Nestor de Tière, de baanbreker van het realisme op het Vlaamsch tooneel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

\

ZLf 0V:Viet bli|ten" 06 Verl°f- Cn ^ v—^agen brachten °P ^ Speelkamer meer dan eens door, met het improviseeren van scene-toestanden of met het declameeren van tweespra en uit de oude tooneelboekjes van grootvader Maertens.

e improvisaties naar Conscience waren de kluchtigste. Dan

ging het er op los! _

»

_ Vaders ^wart fluweelen bonnet-grec op het hoofd, een bruinen onderrok van moeder om het lijf, de wenkbrauwen en de bovenlip gestreept met houtskool, — ziedaar Nestor als Artevelde i ^enWa Verbeeldde de vrouw van den Wijzen Man. gehuld

Beiden gaven eens voor gansch het huisgezin en een tiental gebuurvrouwen een vertooning, in een hofgebouw, onder een poortje, waarboven een weinig dichte prondelzolder lag Een der nummers luidde : De Soldaat en zijne Moeder. De moeder erg

mr> t e S° aat daarom- zonder verlof zijn dienst verlatend ! Ont moeting van moeder en zoon ! Nestor met een ouden, shako van een der werkgasten op het hoofd, was aan 't afhaspelen eener pa-

ische rede, toen opeens een nest muizen van uit den zoMer op... het tooneel viel! Angstgegil, geharrewar! Acteurs en vrouwen, c vluchtte al, hals over kop ! De arme soldaat zelf, kwam half verp et, onder eene diklijvige dame terecht!

Of De Tière, later, bij het herinneren aan die voorvalletjes uit zijne kinderjaren, zelf buikschokkend moest lachen, hoeft niet gezegd!

Nestor bereikt zijn veertiende jaar en schrijft zijn eerste werk. Jan Tijgers, een gruwelijk ding, zwart, bloedig, echt tragisch' t Spel moet vijf bedrijven tellen ; de schrijver brengt het echter niet verder dan tot het eerste...

Van dat oogenblik dagteekenen ook een honderdtal gedichten. die zeker niet van verdiensten ontbloot zijn. De schrijver heeft ze nooit aan den druk overgeleverd. « Pekelzonden » zegt hij, ie m:j echter meer dan ééne gedachte en meer dan één uitgangspunt hebben geleverd. »

t Volgende jaar schrijft hij een strijdartikel en stuurt het naar de redactie van « De Kerel », een Vlaamsch dagblad van dien tijo. Hoera! Nestors proza wordt eervol in de kolommen inge/lascht! Een tweede artikel vertrekt in hoopvolle verwachting, doch geniet ditmaal de eer van... de scheurmand.