is toegevoegd aan uw favorieten.

Nestor de Tière, de baanbreker van het realisme op het Vlaamsch tooneel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mocht het daarbij de steden Gent en Antwerpen, waar De Tière zijn schoonste triomfen kende, aanzetten het voorbeeld van de stad Aalst te volgen, die als hulde aan haren oud-inboorling, besloten heeft een

De I ièrestraat

te openen.

Mocht het de gemeente Vorst bewegen een

Gedenkplaat

in De Tière's sterfhuis te plaatsen...

Mocht het alle Vlamingen en vooral alle tooneelmaatschappijen aanzetten, hun krachtdadigen steun te verleenen aan het te Brussel bestaande DE 1IER.E COMI I EIT, dat het prachtig plan heeft opgevat, bij de Koninklijke Vlaamsche Academie een

De Tière Fonds

te stichten...

Mochten de stukken van De Tière heel het Vlaamsche land door, dikwijls en nog lang op het repertorium van de volksvertooningen voorkomen, aldus bewijzend, dat De Tière meer dan ooit leeft...

iWe zouden ons rijkelijk beloond achten voor dezen, onzen arbeid.

VALER1US D'HONDT.