is toegevoegd aan uw favorieten.

Mijn Brugge

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Beiden.

Laat me al wat ooit in 't hart ik sloot

In dezen kus u geven!

Maar, in den zege of in den dood, Blijve onze liefde leven! Vaarwel!

Vrouwen.

Wee! uit onze armen Worden alweêr de geliefden

gerukt!

God heeft vrijheid ons gegeven, Maar ook 't minnevuur!

Kost het dan zoo duur Minnend vrij te leven?

Grijzaards.

Kwel met geen kermen Helden ter redding der vrijheid gerukt!

In haar hemelgloed te leven Is onwaardig hij,

Die niet trotsch en blij Ook voor haar kan sneven!

Reciet in koor (visioen).

Wee! die bloedwolk voor onze oogen! Wee! die zee Van menschen en paarden En knodsen en lansen En zwaaiende zwaarden! Wee! dat getier!...

Smoort geen kreet van mededoogen !... Hoort ge 't van hier!

Ziet ge ze ginder akelig glanzen, De groene wei,

De purperen hei,

Dampend in den zonnegloed Rood van bloed!