is toegevoegd aan uw favorieten.

De rechtsverhoudingen in de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Haarlem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eigendomsrecht der gemeente bl. 19, 32, n. 52, 54.

Excommunicatie geschiedt door de broederen n. 6, 16.

Fonds Crajestein bl. 18, n. 42 slot.

Fonds tot den predikdienst, bijl. VIII, zie Se ere te kas.

Fonds Van Zanten bl. 31, n. 51, bijl. X.

Fondsen-besturen zijn gebonden aan de A. v. V. n. 51.

Gemeente, wat zij is bl. 33, waaruit zij bestaat n. 9, zijn haar leden heiligen? n. 22, kenmerkende verschijnselen van verminderd enthousiasme 11. 22, haar recht, zie Recht, negotiëert lijfrenten bl. 23, n. 47, erkend in geldelijke aangelegenheden n. 6, 11, 29, 41, bijl. I- -III, haar vertegenwoordigende bestuurscolleges n. 57.

Geschil, tusschen kerkeraad en directeuren in 1710 bl. 9, n. 37, 42, bijl. II, tusschen kerkeraad en gemeente in 1727 n. 10, 42, bijl. VI, t. kerker, en regenten van het Zuiderhofje in 1782, bl. 28, n. 50, t. kerker, en eenige gemeenteleden bl. 28, bijl. XV.

Gestudeerde leeraren bl. 17, n. 19, 36, 42, 46, invloed van het verlangen naar — op de instelling der secrete kas bl. 15, 17, n. 36, 46, op de toekenning van zelfstandigheid aan directeuren bl. 17, n. 10, 38, 42, en op de buitensluiting der leeraren buiten de kamer n. 12, 42.

Grondbeginselen (twee —) der doopsgez. bl. 3 v.

Groote kerkeraad, ingesteld n. 16, bijl. XIII, appellabel voor de gemeente n. 57.

Kamer of kerkeraad n. 12, zijn verhouding tot andere bestuurscolleges der gemeente n. 57, zijn ruime opvatting tegenover directeuren der s. k. n. 55, zijn verhouding tot de gemeente bl. 4 v.v., n. 9.

Kerkrecht, wat het omvat n. 3.

Kerkrechtelijke beschouwing der vraag noodzakelijk n. 2.

Kops, brief van Pieter — bijl. XV.

Laksheid der gemeenteleden bl. 6, n. 18, 19, 29.

Langedult, testament Petr. — bl. 19, bijl. XI.

Leeraren, in de kamer bl. 5, n. 12, verkiezing van — door de gemeente bl. 4 v.v., n. 6, 42, door den grooten kerkeraad n. 16, bijl. XII, XIII, XIV, opleiding van — door Spinneker n. 19, 42.

Legaten n. 48, van Willem Palm n. 38, 43, van Pieter Teyler van der Hulst n. 44.

Lijfrenten bl. 21, 23, n. 47, bijl. V.

Memoriael der Oude Vlamingen te Haarlem, n. 25.

Oude Vlamingen bl. 7, n. 25.

Plan van Vereeniging, zie Akte v. V.

Protest van: Buijssant bl. 10, bijl. IX, Enoch Hovens n. 42, Kops bl. 19, n. 21, bijl. XV, Westerkappel n. 16, bijl. XII.

Recht der broederen of der gemeente bl. 3 v.v., voorbeelden zijner toepassing n. 6, 11, 13, VI, — in de belijdenissen n. 24, — in de A. v. V.