Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gebruik van Jod. Kal. langzamer geschiedt. Toch is deze gevolgtrekking met de noodige reserve te aanvaarden, omdat de

O o o

ret. pigm. tot de zeer langzaam verloopende ziekten behoort. In de gedemonstreerde gevallen werd lues door de ouders ontkend.

O O

Blok demonstreert een vrouw van ± 45 jaar met typisch cicatricieel trachoom van 't linker oog. Het rechter oog vertoont uitgebreide vergroeiingen tusschen conj. palp. inf. en con.j. bulbi, zoodanig dat de onderste fornix bijna geheel is verdwenen. Verder zijn binnen- en buitenooghoek sterk geretraheerd, zoodat de oogspleet belangrijk is verkleind; het perephere deel der cornea is bedekt met doorschijnende, bleekwitte brides, die op conjunctiva-weefsel gelijken doch het centrale deel der cornea geheel intact hebben gelaten. De bovenste fornix is eveneens grootendeels verdwenen, doch het gelukt nog 't bovenste ooglid om te keeren. Zijn conj. blijkt dan vol te zitten met horizontale litteekens, waartusschen nog duidelijk trachoomkorrels zijn aan te toonen.

Hoewel 't proces op 0. D. — wanneer men de conj. palp. sup. buiten beschouwing laat — precies gelijkt op de gevolgen van pemphigus conj., meent B. dat in casu van pemphigus geen sprake kan zijn, want gedurende het jaar, dat hij patiente onder behandeling had, heeft hij op de conjunct, nooit pemphigus-blazen, of excoriaties, zooals die na spoedig na hun ontstaan gebersten pemphigusblazen overbleven, kunnen constateeren. Bovendien is patiente over 't geheele lichaam steeds vrij gebleven van pemphigusblaasjes en zijn er geen litteekens voorhanden, die op een bestaan hebben daarvan zouden kunnen wijzen.

't Feit, dat trachoom duidelijk aanwezig is in 0. S. en dat in de conj. palp. van 't bovenooglid rechts eveneens duidelijk trachoomkorrels te zien zijn, pleit voor sprekers opvatting.

De therapie bestaat in massage van 't oog en van de oogleden met sublimaat-cocaïne-vaseline.

Sluiten