is toegevoegd aan uw favorieten.

Kiekjes uit de Soendalanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorop en daarachter kwamen de zendelingen met Ismaël.

De straat stond vol nieuwsgierigen en sommigen schudden hun hoofd. Zij hadden zeker medelijden met denman, die overging naar de „agama setan", den duivelsgodsdienst, zooals zij het beliefden te noemen.

De kerk was ook reeds vol met een groot aantal hoorders. Eerst verkondigde Zendeling Albers het heerlijk Kerst-Evangelie en daarna werd plechtig de doop voltrokken door zendeling Coolsma.

Wat waren de zendelingen blijde, maar wat waren ook de zendingsvrienden in Nederland verheugd! En geen wonder! Wat hadden ze lang met de zendelingen gebeden en gestreden, en naar het scheen voor niets! En nu, God de Heer had hun gebed verhoord en de eerstelingen van een rijken oogst waren binnengehaald.

Zij geloofden en vertrouwden, dat de Heer hen ook verder Zijn zegen niet zou onthouden en, Hem zij lof en prijs, dat heeft Hij ook niet gedaan!