is toegevoegd aan uw favorieten.

De wet des Geestes in het rijk der genade

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

even gemakkelijk voor iedereen. Bij den een gaat dit diep en met veel moeite, bij den ander daarentegen lichter en minder diep. Inborst, opvoeding, positie, beschaving, omgeving en haar invloed zijn hierbij van veel belang. In niet geringe mate wordt eene normale bekeering bevorderd door eene gezonde bijbelsche leer en onderwijzing. Daarentegen kunnen onverstandige leeringen en eene ongunstiege omgeving belangrijk bemoeilijken en verkeerd werken. Van veel geluk kunnen zij spreken, die van meet af onder deugdelijke evangelische leiding staan. Een beproefde en ervaren loods weet ook bij storm en wind een scheepje door het moeilijkste vaarwater heen in de veilige haven te brengen. Hoe gelukkig was b.v. een Timotheus, dat hij onder de leiding van Paulus mocht komen; want nu kon hij hem ook schrijven: „Gij weet van wien gij geleerd hebt."

Het ontwaken der ziel.

Wanneer begint eene ziel te ontwaken? De Heiland zegt in Markus 4 : 28: „De aarde (de bezaaide akker) brengt van zelve vrucht voort: eerst het kruid, daarna de aar, daarna het volle koren in de aar. De gang der ontwikkeling is ook hier weder drievoudig. Het tijdperk van het ontwaken der ziel kan vergeleken worden met het tijdperk van het kruid en het gras. Zoolang de akker nog gras kan voortbrengen, kan men niet gemakkelijk onderkennen, welke sprieten gras en welke koren zijn, omdat uit den ouden bodem ook nog zijne oude planten opschieten. Slechts een zeer geoefend oog kan het echte van het verkeerde onderscheiden. Het ontwaken der ziel ontstaat door een dringen en werken van den Geest. Nochtans schieten ook hier nog scheuten omhoog, die, hoewel in een godsdienstig kleed gehuld, slechts uit de ziel of het vleesch voortspruiten. Dit heeft inzonderheid plaats, wanneer op ongeestelijke wijze op het gevoel en de