Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïn het gezin van den drankzuchtige is minder geld beschikbaar voor goede voeding, en wordt er onvoldoende aandacht geschonken aan de bereiding van het voedsel, aan de reinheid, aan licht en lucht in huis, aan kleeding. Het is duidelijk, dat het ontbreken van goede zorg voor het lichaam een ongunstigen invloed heeft op het weerstandsvermogen, dat wil zeggen: de kans op tuberculose vergroot.

Wie zijn vrijen tijd in de kroeg doorbrengt (er zijn eok heel deftige kroegen!) vult zijn longen met jeneverlucht en met tabaksrook. De drank en het luide spreken bederven de keel. Geen wonder, dat dit ongezonde leven vatbaarheid schept voor tuberculose.

Wij moeten ook bedenken, dat nog andere dan stoffelijke oorzaken voor de verzwakking van het weerstandsvermogen aansprakelijk gesteld kunnen worden. Vaak ziet men een tuberculose zich ontwikkelen bij menschen, die ernstig leed hebben ondervonden: verdriet over teleurgestelde verwachtingen, onaangename verhoudingen in het gezin, geldzorgen: dat alles leidt tot verzwakking van het weerstandsvermogen, en daardoor tot het uitbreken van tuberculose. En waar die verhoogde vatbaarheid voor de ziekte is opgewekt door het verdriet over de drankzucht van den man, daar werken alle omstandigheden, stoffelijke en andere, te zamen tot den ondergang van het gezin en tot de uitbraak van de tuberculose tevens.

De alcoholist zelf moet trouwens v«el meer gevaar loopen om tuberculose te krijgen dan een hygiënischlevend mensch: de vrij rondloopende alcoholist doet zijn tuberculose op in de kroeg; niet alleen toch beeft hij in de kroeg meer kans om tuberculose te krijgen dan daarbuiten, maar bovendien lijdt het verdwijnen van het gevoel van verantwoordelijkheid tot een zorgeloosheid, die hem in verhoogde mate blootstelt aan ieder besmettingsgevaar, dus ook aan dat van de tuberculose. En de alcoholist die in de gevangenis terecht komt, zal daar, onder invloed van de veranderde, sittende levenswijze, door het verblijf in gesloten ruimten,

Sluiten