Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de dobbertjesvlag, den heer Van der Meel, die de leiding had bij het electrisch visch- en peui vermaak, en werd ook nog hulde gebracht aan den Voorzitter zelf, die steeds tegenwoordig was.

Inmiddels sloeg het uur van scheiden, want, zooals de Voorzitter waarschuwde, te middernacht zou de Electrische Centrale stop gezet worden en de zaal in duisternis hullen.

Men ging na warme handdrukken en met menig hartelijk „tot weerziens" van elkaar en eenige oogenblikken later lag de groote Gehoorzaal, die zoovele dagen en avonden bij schitterend licht getuige was geweest van veelzijdige electrische krachtsontwikkeling, in donkeren nacht eenzaam en uitgestorven.

Niet minder dan 28,373 betalende bezoekers zijn op deze tentoonstelling geweest. Voegt men daarbij de doorloopende kaarten van de leden der Maatschappij van Nijverheid en van de garanten, de leerlingen van sommige klassen der Ambachtsschool en van het Genootschap Mathesis Scientiarum Genitrix, de leerlingen van de hoogste klasse der scholen voor on- en minvermogenden enz., dan kan men gerust zeggen dat ongeveer 40,000 personen van de Electriciteits-Tentoonstelling profiteerden. Ruim 10,000 personen bezochten de electrische visscherij.

Een finantieel succes is de tentoonstelling dan ook zeer zeker geweest. Het garantiefonds behoefde niet te worden aangesproken, van het gemeentelijk subsidie werd

Sluiten