is toegevoegd aan uw favorieten.

Kuyper-gedenkboek 1907

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hadden reeds meermalen, ook in dagen dat allerminst reden was voor het aanslaan van feestklanken, die de eigenaardigheid plegen te hebben van meer welluidend dan gedegen te zijn, de gelegenheid om op deze plaats den respectabelen jubilaris van heden voor te stellen als de Nederlander, die te groot, te kolossaal is om door eigen tijdgenoot geheel te worden overzien.

Heeft men wel eens een reuzenstandbeeld van dichtbij bekeken? Van Bismarck bijvoorbeeld vóór het Rijksdaggebouw in Berlijn? Wel, wij kunnen verzekeren, als men er te dicht bij gaat staan, en men bekijkt de détails nauwkeurig, dan stuit men op menige lijn en plooi, die men anders gewenscht zou hebben. En dan wordt men ook gehinderd door allerlei ongerechtigheden, die er op neervielen, omdat het zoo open en bloot staat, onbeschut tegen alles wat er aan grooters en kleiners boven- en rondheen wriemelt.

Maar ga nu achteruit, op flinken afstand, zoodat ge het geheel overziet, en de détails wegvloeien in de grootere stoere lijnen; zoodat de gigant in zijn ware, grootsche proporties voor uw oog oprijst en ge niets meer ontwaart van de spatten en vegen, die het duurzame brons bezoedelen, — dan eerst bewondert ge ten volle het indrukwekkende van de grootsche schepping, die de kunstenaar wrocht.

Geheel zoo is het nu met een figuur als Dr. Kuyper.

Vele zijner landgenooten staan nog te dicht op hem om hem te kunnen omvatten met een appreciatie, los van den door onderdeelen, door bijkomstigheden gewekten indruk; los ook van obsessies, die versterven met het tijdverstrijken. Eerst als hij een historische persoonlijkheid zal zijn geworden; als het bezonken oordeel zal hebben gericht, nadat de maatstaf werd aangelegd, waarmee menschen van zijn grootte moeten worden gemeten, — eerst dan zal de erkenning algemeen worden, dat Dr. Kuyper een Nederlander was, zooals iedere eeuw er slechts een enkelen oplevert.