Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en enestaaende alscdig begavet Mand, velkendt langt ud over sit Fedelands Graenser.

Man kan med Rette stge om Dr. Kuyper, at han er den Mand i Nederland, der har de fleste Benner, men ubetinget ogsaa den, der har de mest forbitrede Modstandere og Fjender. Alle Blade, ligeguldigt hvilket Parti de tilhorte, viede Jubilaren lange Artikler.

Selo Modstandere gav den tidligere Forsteminister for det andet kristelige Ministerium i Nederland i fiere Henseender den Ros, han fortjener.

Sem Teolog, Forfatter, glimrende Taler, Professor ved det kristelige frie Universitet i Amsterdam, hvoraf han var een af Hovedstifterne, Rigsdagsmand, Leder af det antirevolutionaere Parti, Journal si (Hovedredakter af Standaard og Heraut), Minister, har Dr. Kuyper varet stor og enestaaende. Han er Kalvinist til Liv og Sjoel, Med en fast Bilje og et oste forudseende Blik forstod han at fore de kristelige Partier sremad. 1 Skrift og paa Moder, saavel som i Landets lovgivende Forsamlinger fremhaevede han altid, at

Aan 's Heeren Zegen Is 'tal gelegen.

(Alt kommer an paa Herrens Belsignelse).

Dr. Kuyper er een af de Moend, der stred for „Bibelskolerne", mod det liberale Parti, som vilde have Bibelen ud af Skolen, under det Losen, „at Statsskolen skulde vaere nevtral".

Den saakaldte „nevirale" Skole har i Aarenes Lob vist sig aldeles itke at svare til de Forventninger, som man stillede til den. Den har ingen Kraft i sig og er Arnesiedet for alle anti-kristelige Partier, hvad Navn disse saa baerer. Hvorledes stulde til Eksempel en Laerer, naar han vil blive Sandheden tro, kunne undervise Bornene i Nederlands

Sluiten