Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoutzuurdeficit komt abnormale gisting zelden voor, hetgeen verklaard moet worden door de zeer opvallend verhoogde motorische maagfunctie bij de meestal beperkte voedselopname; want de eetlust is in den regel slecht, en de tong min of meer beslagen; de patiënten klagen over vermeerderd dorstgevoel en zeer dikwijls over druk in de maagstreek. Is het te verwonderen, dat het verstrekken van zoutzuur bij deze dyspepsie van renalen oorsprong nog de beste resultaten oplevert?

De dyspeptische bezwaren kunnen behalve met deze functioneele secretorische maagstoornissen ook met anatomische veranderingen van het maag slijmvlies in verband staan (chronische folliculaire gastritis (F en wiek en Fock), maagkatarrh); dikwijls zijn zij ook van louter nerveusen aard.

Tenslotte kan het maaglijden ook van uraemischen oorsprong zijn, en veroorzaakt worden door bepaalde, in het bloed teruggehouden stoffen, bijv. het ureum. Dit wordt door het slijmvlies van de maag en van den tractus intestinalis uitgescheiden en kan nu, na omzetting in koolzure ammoniak, het slijmvlies prikkelen en in ontsteking brengen. De ammoniakale lucht, die zoo dikwijls bij nephritis reeds op afstand wordt waargenomen, vindt zijn oorsprong wel hoofdzakelijk in de omzetting van het ureum in het bovenste gedeelte van het digestie-apparaat (zie pag. 62). Het komt lang niet zelden voor, evenals bij de scbrompelnieren, dat deze hoogst onaangename lucht het vermoeden reeds wekt, dat een nieraandoening bestaat. De dyspepsie leidt vrij dikwijls tot braken; dit kan echter ook afhankelijk zijn van een prikkeling van het braakcentrum door het uraemische bloed. Diarrhee en dysenterieachtige toestanden staan bij sommige gevallen zeer op den voorgrond; zij kunnen eveneens van uraemisch-toxischen oorsprong zijn, en worden in het algemeen aan de werking van de koolzure ammoniak toegeschreven.

Ofschoon de Bright'sche retinitis albuminurica af en toe voorkomt, is toch in de meeste gevallen het oogspiegelbeeld normaal.

Deze vorm van nierlijden, die gekenmerkt is door de tenaci-

Sluiten