Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Richting ton ƒ lOOöJ ton ƒ1000 Richting ton ƒ 1000 ton ƒ0001 — ■

12. van Mendalo 20. van Karanaar Mampawa. 56 9 moenting naar

Totaal Sei Raja. 60 10

Mendalo-N. W. Telok Soeak 70 11,6

kust. 56 9 Selakau 1 2,2

— —— t Pamangkat 44 3.1

13. van Sei Totaal

Koenjit naar ^ramocntmg- 17o 26,9

Pontianak. 85 13,6 N- W- kust

rSr _2Ï£|—M~ ™„t

Sei Koe„jit-N. W. K&X «00 •»

' — ' Karamoenting' >^4,8 16,9

Totaal

14. van Sei Telok Soeak-N. W.

Boendoeng naar kust. 2034,8 216,9

Pontianak 187,5 30

Mampawa 22. van Sedau

Totaal naar Singkawang. 500 50

S. Boendoeng- Totaal r

N. W. kast __3ü> £»Q Sedau-N. W. kust. 500 50

15. van Sei 2g yan Djintan

Doen naar naar Singkawang 632 64

Pontianak 1298,8 30u,4 Totaal h

Totaal Djintan-N. W.

S. Doen-N. W. k t 632 64

kust.. 1298,8 JKMI —

16 van Sei 24. van Singka-

Pangkalan naar wang naar Pont.-

Pontianak. 368,1 54,7 anak. 1128 205,1

Totaal T Mampawa 10,3 44,8

S. Pangkalan- SeiDoer. 26,5 7,91

N. W. kust. 368,1 54,7 ^ Pangkalan 7 4,2

' L__Sei Raja 10,o 3,2

Telok Soeak 7,9 2,9

17. van Kajoe Sedau 100 1(5 Poeteh naar Selakau 207,2 35,8 Pontianak. 380,1 35,2 Pamangkat 82,8 27,2 Totaal " Sambas 68,7 14,1 Kajoe Poeteli-N.W. _ Paloh 26,1 3.6 kust. 380,1 35,2 Totaal

Singkawang-

N. W. kust. 1670 364,8

18. van Wansait

naar Pontianak. 307,5 90,8 25. van Selakau

Totaal naar Pontianak. 387 64

Wansait-N. W. Singkawang 186,2 '31,5

kust. 307,5 90,8 Pamangkat 11,6 2,3

Sambas* 26,4 2,6 Totaal

19. van Sei Raja Selakau-N. W.

naar Pontianak. 2606 2 <1,3 kust 611,2 100.4

Mampawa 1,6 0,3

Karamoenting 69,5 33,9

Singkawang 38,2 24,7

Pamangkat 8,6 0,9

Sambas 10,9 9,7

Totaal

Sei Raja-N. W.

kust. 2734,8 331,8