Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

komen gekregen door het oprichten van fabrieken. Zoo zijn in de Groninger Veenkoloniën en in vele dorpen van Twente en Noord-Brabant tal van fabrieken gebouwd. Daardoor is er leven en drukte in die streken gekomen. De eigenlijke landbouw- en veeteeltstreken missen die levendigheid, maar toch vindt men ook daar reeds in de meeste plaatsen een zuivelfabriek.

Dorpsgezicht in Westerwolde.

Al staat het platteland nog in menig opzicht bij de steden ten achter, toch is de toestand er veel beter, dan in 't begin der negentiende eeuw. Bijna alle dorpen hebben straat- of grintwegen, waardoor zij met elkaar en met de steden verbonden zijn. Op sommige van die straatwegen rijdt nog de omnibus heen en weer, om reizigers en goederen te vervoeren. Maar langs vele wegen zijn ook reeds de ijzeren rails gelegd, waarover sierlijke trams rijden,

Sluiten