Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In vaardigheid van vliegen en duiken wordt hij echter nog overtroffen door den Slanglialsvogel, Plotus melanogaster, Penn., als petjoek oclar bekend, die zich bovendien zeer ver in het binnenland begeeft en tct op aanzienlijke hoogte boven zee werd waargenomen (Fig. 50).

Beschrijving (naar Vobdermajj). Bovenkop, nek en hals tot aan den mantel geelgrijs. Een donkere streep loopt in het midden, terwijl de fijne veertjes lichter gezoomd zijn. Wangen, kin en voorste gedeelte van den hals zilverachtig wit. Zijden van den krop rosachtig. Krop, buik, flanken, rug, bovenste en onderste staartdekveeren effenzwart met flauwgroenen metaalglans.

Zijdelingsche mantelveeren en verlengde schouderveeren zwart met een breede, zilverachtig witte en scherp toegespitste schaftstreep; kleine buitenste vleugeldekveeren evenzoo, doch door den korteren vorm dezer veeren is de schaftvlek hier meer lansvormig.

Groote buitenste vleugeldekveeren zilverachtig grijs met breeden zwarten binnenrand en smallen zwarten buitenzoom. Staartpennen en slagpennen der eerste en tweede orde effenzwart, die der derde orde bovendien met overlangsche zilvergrijze streep aan de buitenzijde van de schaftBovendien steekt er aan weerszijden een verlengde schouderveder uit, die dezelfde kleur, maar de zilvergujze streep aan de binnenzijde van de schaft vertoont.

Bek en naakte huid om het cog donker olijfgroen. Achterdeel van de onderkaak roodachtig Aan het uiteinde van de mondopening bevinden zich aan weerszijden fijne, naar achteren gerichte, scherpe stekeltjes, die vermoedelijk het afglijden van den pas bemachtigden prooi, die uit visschen bestaat, verhoeden. Iris geel okerkleurig. Pooten en nagels donker hoornkleurig. Zwemvliezen geelachtig. Lengte 91 c.M.

Een tijdlang geleden had een dezer merkwaardige vogels den grooten vijver in den Buitenzorgschen Plantentuin tot jachtterrein uitgekozen en was daar in de stille uren van den morgen uitstekend waar te nemen. Wanneer hij zwemt, ziet men niets dan den kop en een gedeelte van den hals boven het water uitsteken. Men krijgt volmaakt den indruk, alsof een slang zich gedeeltelijk boven het water verheft. Plotseling verdwijnt het dier om, soms na geruimen tijd, elders weder boven te komen_ Heeft hij tijdens het duiken een visch bemachtigd, dan wordt

Sluiten