is toegevoegd aan uw favorieten.

Oud=modernen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bladzijden of «vooral» naar die en «verder ook» naar nog andere, terwijl een keer de titel van zo'n publicatie tussen een paar blanke regels midden in de tekst gespatieerd staat. Droevig beroep op het verleden van een histories geworden richting! Nog duideliker teken van onmacht is de opwin* ding bij deze discussie, die zo graag de academiese vormen zou redden. Eerst bedient de schrijver zich van termen als «frazen» en «bazelen», waarvan hij de werking door her* haling denkt te verzekeren; dan verwijt hij ons — want gewoon aan massa*effecten op de preekstoel, bedoelt hij de professoren De Groot en Beysens met de paters Van Oppenraay en Van Ginneken door zijn Samsongebaren over de arme Beiaardier heen te laten rollen — «grenzelooze oppervlakkigheid» en «onzin», «invectieven» en «insinuatiën», waarbij zijn welsprekendheid lang niet is uitgeput; eindelik werkt hij met een retories «neen», terstond door een even klinkend «ja» gevolgd, en strooit royaal accenten, cursi* veringen, vraagtekens en liefst uitroeptekens als evenveel blijken van onrust rond. De titel van zijn stuk, dat in een wetenschappelik tijdschrift aan onze apologie telkens gemis aan objectiviteit toeschrijft, is al kenmerkend uitgedost: Van «xModern» tot — «Roomsch»??? Krampachtig doet hij zijn uiterste best om zijn hartstocht weer te geven; de aanhalingstekens duiden waarschijnlik op een of andere fijne schakering in de voordracht, de gedachtestreep be* tekent een spannende pauze, het gelid vraagtekens drukt het uitbarstend pathos uit. Deze futuristiese typografie moet heel wat antieke waar dekken. Zou bovendien zo'n reclametitel niet vloeken met de naamtekening van Prof. Dr. T. Cannegieter, omdat de predikant hier de hoog* leraar volslagen overstemt? Als geleerde, antwoordt hij mogelik op dit kleine bezwaar, is hij overtuigd, dat Rome heeft afgedaan en dus een exacte vergelijking niet waard is. Maar, zou daarop gevraagd kunnen worden, is dat niet letterlik een voor*oordeel en verdient zo'n mening niet eerder geloof te heten dan wetenschap?