Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Ned. Hervormde Kerk kan ik zelf de leerlingen aannemen.

De jongens en meisjes die niet aangenomen wenschen te worden in een kerkgenootschap, worden toch door mij tot een eindpunt gebracht,met een certificaat, waardoor zij eventueel later gemakkelijker zich tot een kerkgenootschap kunnen aansluiten.

Jeugdkerk. Voor dezen leeftijd bestaat ook de J eugdkerk, het begin en centrum eigenlijk der heele beweging. De Jeugdkerk ontstond als boven gezegd uit reactie tegen de bestaande Zondagsscholen en Kinderkerken-methode.

Het huidige JeugdkerkzaaltjeVoorschoterlaan. Ieder die hiermee op

de hoogte is weet welk een verwarring en onstichtelijkheid er vaak, zoo niet meestal, in de kinderziel wordt bewerkstelligd.

De Jeugdkerk brak hiermee. Zij wilde een dienst waarbij groote regelmaat, orde, rust en wijding heerschte en waar de toespraak geheel ingesteld was op den leeftijd der jongens en meisjes. Zoo ontstond zij en trouw bleef zij hieraan vasthouden. Daardoor is zij ook altijd een jeugdkerk gebleven, waarbij groote menschen zich niet thuis voelen (zooals bij zoovele tegenwoordige jeugddiensten en waardoor verraden wordt dat iets niet

Linkerhoek van het Jeugdkerkzaaltje.

Sluiten