Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kausasus) was ten slotte zonder eenige bron van inkomsten achtergebleven en zag zich verplicht de gastvrijheid in te roepen van geruïneerde boeren. Hij heeft kou gevat in den loop van den winter en stierf aan longontsteking. Dergelijke gevallen zijn legio.

„Er zijn geen heilige boeken meer; zij zijn in beslag genomen in den loop der vele huiszoekingen en het drukken van nieuwe exemplaren is verboden. Dr. Chabert haalt verscheidene brieven aan, door hem uit Sowjet-Rusland ontvangen:

„Wij hebben geen predikant, schrijft een zijner correspondenten; men vraagt mij voortdurend om gewijde boeken; maar hoe kan ik ze verschaffen, daar men ons verbiedt uit het buitenland hoeken voor onzen eeredienst te laten komen! Ik heb negen kinderen en ik kan er niet een naar school sturen, want . Den, een ..dienaar van den godsdienst". Wat zal er van hen worden? Indien ik niet aan de woorden van Ps. 73 geloofde, zou ik sinds lang alles over boord geworpen hebben. Wij willen echter in het lijden volharden tot het einde toe."

Een ander predikant schrijft: „Wij hadden vijf kinderen, niet één is er overgebleven. Sommigen benijden ons,

Sluiten