Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het Koninkrijk der hemelen is dus een drieledig goed, het is een schat die meerdere schatten in zich bevat. Kennis, gerechtigheid en heiligheid zijn er in vereenigd, de oorspronkelijke kroon is den mensch weergegeven. Alleen wie deze drie goederen kent en geniet, mag zich beschouwen als de vinder van den parel van groote waarde. Zoekt eerst het Koninkrijk Gods en zijne gerechtigheid en alle andere dingen zullen U toegeworpen ■worden.

Tegenover elk van deze drie groote goederen neemt Christus een eigen verhouding in. Wat de kennis aangaat, daarvan is Hij alleen de profeet, de brenger. Hij zegt den menschen, hoe God is, wat God voor den mensch is. De Apostel Johannes zegt het op zulk een wonderschoone wijze: Hij is het Woord. Het woord geeft uitdrukking aan wat er in de ziel is, Christus geeft als het ware uitdrukking aan wat er in God is. Hij is de mond Gods in de menschenwereld. Daarin is zijn profetische taak op het duidelijkst geschetst.

De gerechtigheid nu brengt ons in aanraking met zijn priesterlijke taak. Daarover spreekt Hij zelf nog niet zooveel. Wel zegt Hij nu eens: Ik ben gekomen om te zoeken en zalig te maken, wat verloren was, en dan weer: Ik ben gekomen om te dienen en om mijn ziel te geven tot een offer voor velen. Treffend is vooral zijn woord: Ik ben de weg en de waarheid en het leven, niemand komt tot den Vader dan door Mij. Ik sta als het ware tusschen de ziel en God, vrede laat Ik U, mijnen vrede geef Ik U. Nu is evenwel zijn priésterlijke taak niet zoozeer een werk van woorden maar van daden. En in daden heeft Hij

Sluiten