Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toekomst in eigen hand. Hetgeen wij thans zijn, zijn dus de gevolgen van die oorzaken, welke in vorige levens door ons op de verschillende gebieden geschapen werden, terwijl wij thans in dit leven onze eigen toekomst voorbereiden. Terecht kan dus gezegd worden, dat de mensch de schepper van zijn eigen lot is. Wij hebben in een vorig hoofdstuk besproken dat de mensch op verschillende gebieden werkzaam is en dat hij voortdurend op al deze gebieden krachten uitzendt, n.1. verstandskrachten op het verstandsgebied, die aanleiding geven tot oorzaken, die wij gedachten noemen; begeertekrachten op het gebied van gemoedsaandoeningen en hartstochten, die de begeerten en verlangens bij den mensch scheppen en krachten op het stoffelijk gebied, die zich belichamen in wat wij daden noemen. Teveel waarde wordt in ons tegenwoordig leven gehecht aan .daden" alleen en meestal voorbijgezien, dat „daden" slechts een gevolg zijn van gedachten en dat de wet van oorzaak en gevolg niet uitsluitend betrekking heeft op het stoffelijk gebied, doch de zedelijke en verstandelijke gebieden eveneens aan die wet onderworpen zijn.

Die krachten, door ieder mensch op deze drie gebieden uitgezonden, zijn oorzaken, welke hij zelf in werking zet. Deze brengen bepaalde gevolgen voort, zoowel op hemzelf als op anderen, en aangezien deze oorzaken van den mensch zelf uitgaan, is hij verantwoordelijk voor de resultaten, die zij teweeg brengen.

Het is dus één van de eerste vereischten voor den mensch dat, wil hij meester worden over de krachten der natuur en zich niet laten leiden, dat hij zijne gedachten leere beheerschen. De trillingen, die wij gedachten noemen, en die de onmiddellijke werkzaamheid van den „waren" mensch, het ware „Zelf" zijn, brengen verstandsbeelden

Sluiten